Kemİk TÜMÖRÜ

 


 

Kemik dokusunu oluşturan ya da kemik içinde bulunan her tür hücreden kökenini alarak gelişebilen selim ya da habis tümörlerdir. Kemik tümörlerinin histolojik sınıflaması tedavi yöntemi ve prognoz beklentisinin belirlenmesi açısından önem ve özellikler taşır. Birçok farklı hücre tipinden kaynaklanan tümörlerin tedavi yöntemlerine duyarlılıkları farklı olacaktır.

Malign kemik tümörlerinin bir bölümünde (osteosarkom, Ewing gibi) kemoterapi etkili ve mutlak uygulanması gereken yöntem iken bazılarında (kondrosarkom) etkisizdir. Aynı cins tümörün histolojik derecelendirme farklılıkları da kemoterapiye duyarlılığı değiştirecektir. Örneğin yüksek grade'li klasik osteosarkom kemoterapiye duyarlı iken düşük grade'li parosteal osteosarkom kemoterapiye duyarsızdır. Dünya Sağlık örgütü tarafından önerilen kemik tümörleri sınıflaması tümörlerin kökenlerini aldıkları hücre tiplerine ve tümörlerin grade'lerine dayanmaktadır. Aşağıda kemik tümörlerinin Dünya Sağlık örgütü (WHO) tarafından önerilen sınıflamasını bulabilirsiniz.

 

Kaynak doku Selim Selim - agressif Habis
Kemik • Osteom
• Osteoid osteom
• Osteoblastom
• Agressif osteoblastom • Osteosarkom
• Santral (medüller)
• Yüzeyel (periferik)
• Parosteal
• Periosteal
• Yüksek gradeli yüzeyel
Kıkırdak • Kondromlar
• Enkondromlar
• Periosteal
(jukstakortikal)
• Osteokondromlar
• Soliter
• Multipl herediter
• Kondroblastom (epifizer kondroblastom)
• Kondromiksoid fibrom
  • Kondrosarkom
• Konvansiyonel
• Dedifferansiye kondrosarkom
• Jukstakortikal (periosteal) kondrosarkom
• Mezenkimal kondrosarkom
• Berrak hücreli kondrosarkom
• Habis kondroblastom (?)
Dev hücre   • Dev hücreli kemik tümörü (osteoklastom)  
Kemik iliği hücreleri (yuvarlak hücreli tümörler)     • Ewing sarkomu
• Kemiğin nöroektodermal tümörü
• Kemiğin habis lenfoması
• Miyelom
Damar kökenli tümörler • Hemanjiom
• Lenfanjiom
• Glomus tümörü (glomanjiom)
• Hemanjioendotelyom (epiteloid hemanjioendoteliom, histiositik hemanjiom)
• Hemanjioperisitom  
• Anjiosarkom (habis hemanjioendotelyom, hemanjiosarkom, hemanjioendotelyosarkom)
• Habis hemanjioperisitom
Diğer bağ dokusu tümörleri • Selim fibröz histiyositom
• Lipom
• Desmoplastik fibrom • Fibrosarkom
• Malign fibröz histiyositom
• Liposarkom
• Habis mezenkimom
• Leiomiyosarkom
• Diferansiye olmamış sarkom
Diğer tümörler • Nörilemmom
• Nörofibrom
  • Kordoma
• Adamantinom
Tümör benzeri lezyonlar • Soliter kemik kisti (basit kemik kisti veya unikameral kemik kisti)
• Anevrizmal kemik kisti
• Jukstaartiküler kemik kisti (intraosseöz ganglion)
• Metafizer fibröz defekt (nonossifiye fibrom)
• Eozinofilik granülom (soliter)
• Fibröz displazi ve osteofibröz displazi
• Miyozitis ossifikans
• Hipertirodiye bağlı 'Brown tümörü'
• Paget hastalığı
• İntraosseöz epidermoid kist
• El ve ayağın dev hücreli (reparatif) granülomu